Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice


Základní informace

Prioritní osa

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, OPVK
Projekt je realizován na území Pardubického kraje.

Doba realizace

Od 1.4.2013 do 31.10.2014
Počet měsíců realizace: 19
Na realizaci projektu spolupracujeme s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje.

Cíle projektu

Prohloubení nabídky a kvality vzdělávání personalistů se zaměřením na nová témata v personalistice.

Dílčí cíle

Vytvořit 3 vzdělávací programy (včetně distančních opor):
  • Profesní kvalifikace Personalista
  • Základy finanční gramotnosti pro personalisty
  • Základy age managementu pro personalisty
A tyto programy pilotně ověřit včetně vytvořeného e-learningu.
Dalším výstupem projektu bude soubor multimediálních příruček a pomůcek pro prohloubení získaných znalostí a dovedností z oblasti personalistiky.
Účastníci kurzu Personalista budou mít možnost získat osvědčení o profesní kvalifikaci Personalista u autorizované osoby.

Pro koho je projekt určen?


Zájemci o účast v kurzu musí splňovat následující požadavky:
  • občan ČR nebo některé ze zemí EU
  • věk min. 16 let, max. 64 let
  • trvalé bydliště nebo místo výkonu práce na  území Pardubického kraje
  • registrace na Úřadu práce místně příslušnému Krajské pobočce ÚP v Pardubicích
  • limit počtu účastníků od jednoho zaměstnavatele: 4 
  • pro účast v kurzu pro získání profesní kvalifikace je požadováno min. středoškolské vzdělání s maturitou a základy obsluhy PC

E-learning

Do systému e-learningu můžete použít odkaz http://elearning.edu-help.cz
Přístupové jméno a heslo bylo zasláno účastníkům emailem.


Kontaktní údaje


Sídlo sdružení: Čápkova 22, 602 00 BRNO
IČ: 22835555
Předsedkyně sdružení:  Mgr. Lenka Řeháková  
Tel.: 725 887 989

Comments